Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

BẢNG BÁO GIÁ DÂY ĐIỆN CADIVI 2014

BẢNG BÁO GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI

bao gia day diện cadivi

           
  CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM    PHỤ LỤC 3   
  CADIVI    GIÁ BÁN SẢN PHẨM   
  Đại Lý Cấp 1:    Áp dụng từ ngày 03-09-2014   
  CỒNG TY TNHH SX XNK HABICO    DÙNG CHO ĐẠI LÝ   
           
MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐVT  ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)   
 CHƯA THUẾ GTGT   CÓ THUẾ GTGT  Giá Đại Lý
đã chiết Khấu
( Chưa VAT)
( A) (B) ( C) (1) (2)  
10401 Cáp điện lực hạ thế-450/750V- (TCVN 6610-3:2000) -TCVN 6610:3 (ruột đồng)        
1040102 CV-1.5  (7/0.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét                3,850              4,235                3,196
1040104 CV-2.5  (7/0.67)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét                5,970              6,567                4,955
1040106 CV-4  (7/0.85)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét                8,930              9,823                7,412
1040108 CV-6  (7/1.04)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét              13,120            14,432              10,890
1040110 CV-10  (7/1.35)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét              22,000            24,200              18,260
1040113 CV-16  (7/1.7)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét              34,300            37,730              28,469
1040115 CV-25  (7/2.14)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét              54,100            59,510              44,903
1040117 CV-35  (7/2.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét              74,600            82,060              61,918
1040120 CV-50  (19/1.8)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét            103,800          114,180              86,154
1040124 CV-70  (19/2.14)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét            145,700          160,270            120,931
1040129 CV-95  (19/2.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét            201,400          221,540            167,162
1040132 CV-120  (37/2.03)- 450/750V-(TCVN 6610-3:2000)  mét            256,000          281,600            212,480
1040136 CV-150  (37/2.3)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét            328,100          360,910            272,323
1040137 CV-185  (37/2.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét            393,600          432,960            326,688
1040141 CV-240  (61/2.25)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét            517,100          568,810            429,193
1040145 CV-300  (61/2.52)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét            648,000          712,800            537,840
1040149 CV-400  (61/2.9)-450/750V- (TCVN 6610-3:2000)  mét            856,200          941,820            710,646
  Cáp điện lực hạ thế-0.6/1KV (TCVN 5935) -TCVN 5935 (ruột đồng)                           -  
1040112 CV-14  (7/1.6)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét              30,500            33,550              25,315
1040114 CV-22  (7/2)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét              47,400            52,140              39,342
1040116 CV-30  (7/2.3)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét              62,400            68,640              51,792
1040118 CV-38  (7/2.6)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét              79,300            87,230              65,819
1040122 CV-60  (19/2)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét            128,200          141,020            106,406
1040125 CV-75  (19/2.25)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét            161,300          177,430            133,879
1040127 CV-80  (19/2.3)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét            169,100          186,010            140,353
1040130 CV-100  (19/2.6)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét            215,200          236,720            178,616
1040134 CV-125  (37/2.1)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét            275,500          303,050            228,665
1040138 CV-200  (37/2.6)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét            420,700          462,770            349,181
1040143 CV-250  (61/2.3)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét            542,600          596,860            450,358
1040147 CV-325  (61/2.6)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét            692,200          761,420            574,526
1040151 CV-500  (61/3.2)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét         1,042,000       1,146,200            864,860
1040154 CV-560  (91/2.8)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét         1,192,600       1,311,860            989,858
1040156 CV-600  (91/2.9)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét         1,277,900       1,405,690         1,060,657
1040158 CV-625  (91/2.93)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét         1,304,100       1,434,510         1,082,403
1040160 CV-630  (91/2.95)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét         1,321,700       1,453,870         1,097,011
1040162 CV-800  (91/3.34)-0,6/1KV (TCVN 5935)  mét         1,686,500       1,855,150         1,399,795
105020 Cáp điện lực hạ thế -300/500V- TCVN 6610-4(2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)        
1050206 CVV-2x1.5 (2x7/0.52) --300/500V  mét              10,687            11,756              8,870.21
1050210 CVV-2x2.5 (2x7/0.67) --300/500V  mét              15,797            17,377            13,111.51
1050216 CVV-2x4 (2x7/0.85) --300/500V  mét              23,097            25,407            19,170.51
1050222 CVV-2x6 (2x7/1.04) --300/500V  mét              32,297            35,527            26,806.51
1050227 CVV-2x10 (2x7/1.35) --300/500V  mét              52,997            58,297            43,987.51
105030 Cáp điện lực hạ thế -300/500V- TCVN 6610- 4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)                              -  
1050306 CVV-3x1.5 (3x7/0.52) --300/500V  mét              14,147            15,562            11,742.01
1050310 CVV-3x2.5 (3x7/0.67) --300/500V  mét              21,397            23,537            17,759.51
1050316 CVV-3x4 (3x7/0.85) --300/500V  mét              31,797            34,977            26,391.51
1050322 CVV-3x6 (3x7/1.04) --300/500V  mét              45,597            50,157            37,845.51
1050327 CVV-3x10 (3x7/1.35) --300/500V  mét              74,497            81,947            61,832.51
  Cáp điện lực hạ thế -300/500V- TCVN 6610- 4(4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)                              -  
1050406 CVV-4x1.5 (4x7/0.52) --300/500V  mét              18,147            19,962            15,062.01
1050410 CVV-4x2.5 (4x7/0.67) --300/500V  mét              27,597            30,357            22,905.51
1050416 CVV-4x4 (4x7/0.85) --300/500V  mét              41,997            46,197            34,857.51
1050422 CVV-4x6 (4x7/1.04) --300/500V  mét              60,297            66,327            50,046.51
1050427 CVV-4x10 (4x7/1.35) --300/500V  mét              97,997          107,797            81,337.51
10507 Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV- TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)                              -  
1050701 CVV-1 (1x7/0.425) -0,6/1kV  mét                3,837              4,221              3,184.71
1050702 CVV-1.5 (1x7/0.52) -0,6/1kV  mét                4,997              5,497              4,147.51
1050703 CVV-2 (1x7/0.6) -0,6/1kV  mét                6,147              6,762              5,102.01
1050704 CVV-2.5 (1x7/0.67) -0,6/1kV  mét                7,257              7,983              6,023.31
105741 CVV-3.0(1x7/0.75)-0.6/1kV  mét                8,997              9,897              7,467.51
1050705 CVV-3.5 (1x7/0.8) -0,6/1kV  mét                9,947            10,942              8,256.01
1050706 CVV-4 (1x7/0.85) -0,6/1kV  mét              10,967            12,064              9,102.61
1050707 CVV-5.5 (1x7/1) -0,6/1kV  mét              14,387            15,826            11,941.21
1050708 CVV-6 (1x7/1.04) -0,6/1kV  mét              15,377            16,915            12,762.91
1050709 CVV-8 (1x7/1.2) -0,6/1kV  mét              19,757            21,733            16,398.31
1050710 CVV-10 (1x7/1.35) -0,6/1kV  mét              24,297            26,727            20,166.51
1050711 CVV-11 (1x7/1.4) -0,6/1kV  mét              25,897            28,487            21,494.51
1050712 CVV-14 (1x7/1.6) -0,6/1kV  mét              33,097            36,407            27,470.51
1050713 CVV-16 (1x7/1.7) -0,6/1kV  mét              36,997            40,697            30,707.51
1050714 CVV-22 (1x7/2) -0,6/1kV  mét              50,497            55,547            41,912.51
1050715 CVV-25 (1x7/2.14) -0,6/1kV  mét              57,397            63,137            47,639.51
1050716 CVV-30 (1x7/2.3) -0,6/1kV  mét              65,797            72,377            54,611.51
1050717 CVV-35 (1x7/2.52) -0,6/1kV  mét              78,197            86,017            64,903.51
1050718 CVV-38 (1x7/2.6) -0,6/1kV  mét              83,097            91,407            68,970.51
1050719 CVV-50 (1x19/1.8) -0,6/1kV  mét            108,197          119,017            89,803.51
1050720 CVV-60 (1x19/2) -0,6/1kV  mét            132,197          145,417          109,723.51
1050721 CVV-70 (1x19/2.14) -0,6/1kV  mét            150,997          166,097          125,327.51
105738 CVV-75 (1x19/2.25) -0,6/1kV  mét            166,197          182,817          137,943.51
1050722 CVV-80 (1x19/2.3) -0,6/1kV  mét            173,797          191,177          144,251.51
1050723 CVV-95 (1x19/2.52) -0,6/1kV  mét            207,997          228,797          172,637.51
1050724 CVV-100 (1x19/2.6) -0,6/1kV  mét            220,997          243,097          183,427.51
1050748 CVV-120 (1x37/2.03) -0,6/1kV  mét            263,297          289,627          218,536.51
1050726 CVV-125 (1x19/2.9) -0,6/1kV  mét            272,897          300,187          226,504.51
1050727 CVV-150 (1x37/2.3) -0,6/1kV  mét            336,897          370,587          279,624.51
1050728 CVV-185 (1x37/2.52) -0,6/1kV  mét            403,797          444,177          335,151.51
1050729 CVV-200 (1x37/2.6) -0,6/1kV  mét            429,597          472,557          356,565.51
1050730 CVV-240 (1x61/2.25) -0,6/1kV  mét            529,597          582,557          439,565.51
1050731 CVV-250 (1x61/2.3) -0,6/1kV  mét            552,697          607,967          458,738.51
1050732 CVV-300 (1x61/2.52) -0,6/1kV  mét            662,997          729,297          550,287.51
1050733 CVV-325 (1x61/2.6) -0,6/1kV  mét            704,597          775,057          584,815.51
1050734 CVV-400 (1x61/2.9) -0,6/1kV  mét            874,097          961,507          725,500.51
1050735 CVV-500 (1x61/3.2) -0,6/1kV  mét         1,061,297       1,167,427          880,876.51
1050736 CVV-630 (1x61/3.61) -0,6/1kV  mét         1,344,897       1,479,387       1,116,264.51
1050737 CVV-800 (1x61/4.1) -0,6/1kV  mét         1,730,697       1,903,767       1,436,478.51
10508 Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV- TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)                              -  
1050813 CVV-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV  mét              82,397            90,637            68,389.51
1050814 CVV-2x22 (2x7/2) -0,6/1kV  mét            109,697          120,667            91,048.51
1050815 CVV-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV  mét            123,397          135,737          102,419.51
1050816 CVV-2x30 (2x7/2.3) -0,6/1kV  mét            140,597          154,657          116,695.51
1050817 CVV-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV  mét            165,797          182,377          137,611.51
1050818 CVV-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV  mét            175,497          193,047          145,662.51
1050819 CVV-2x50 (2x19/1.8) -0,6/1kV  mét            226,797          249,477          188,241.51
1050820 CVV-2x60 (2x19/2) -0,6/1kV  mét            276,397          304,037          229,409.51
1050821 CVV-2x70 (2x19/2.14) -0,6/1kV  mét            314,497          345,947          261,032.51
1050822 CVV-2x80 (2x19/2.3) -0,6/1kV  mét            361,197          397,317          299,793.51
1050823 CVV-2x95 (2x19/2.52) -0,6/1kV  mét            431,197          474,317          357,893.51
1050824 CVV-2x100 (2x19/2.6) -0,6/1kV  mét            457,597          503,357          379,805.51
1050846 CVV-2x120 (2x37/2.03) -0,6/1kV  mét            545,997          600,597          453,177.51
1050826 CVV-2x125 (2x19/2.9) -0,6/1kV  mét            565,397          621,937          469,279.51
1050827 CVV-2x150 (2x37/2.3) -0,6/1kV  mét            697,497          767,247          578,922.51
1050828 CVV-2x185 (2x37/2.52) -0,6/1kV  mét            834,797          918,277          692,881.51
1050829 CVV-2x200 (2x37/2.6) -0,6/1kV  mét            888,797          977,677          737,701.51
1050830 CVV-2x240 (2x61/2.25) -0,6/1kV  mét         1,093,097       1,202,407          907,270.51
1050831 CVV-2x250 (2x61/2.3) -0,6/1kV  mét         1,141,597       1,255,757          947,525.51
1050832 CVV-2x300 (2x61/2.52) -0,6/1kV  mét         1,368,397       1,505,237       1,135,769.51
1050833 CVV-2x325 (2x61/2.6) -0,6/1kV  mét         1,454,897       1,600,387       1,207,564.51
1050834 CVV-2x400 (2x61/2.9) -0,6/1kV  mét         1,804,597       1,985,057       1,497,815.51
10509 Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV- TCVN 5935 ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)                              -  
1050913 CVV-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV  mét            116,397          128,037            96,609.51
1050914 CVV-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV  mét            156,897          172,587          130,224.51
1050915 CVV-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV  mét            177,497          195,247          147,322.51
1050916 CVV-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV  mét            202,797          223,077          168,321.51
1050917 CVV-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV  mét            240,197          264,217          199,363.51
1050918 CVV-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV  mét            254,597          280,057          211,315.51
1050919 CVV-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV  mét            330,997          364,097          274,727.51
1050920 CVV-3x60 (3x19/2) -0,6/1kV  mét            404,397          444,837          335,649.51
1050921 CVV-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV  mét            459,997          505,997          381,797.51
1050922 CVV-3x80 (3x19/2.3) -0,6/1kV  mét            529,797          582,777          439,731.51
1050923 CVV-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV  mét            634,797          698,277          526,881.51
1050924 CVV-3x100 (3x19/2.6) -0,6/1kV  mét            673,897          741,287          559,334.51
1050944 CVV-3x120 (3x37/2.03) -0,6/1kV  mét            802,297          882,527          665,906.51
1050926 CVV-3x125 (3x19/2.9) -0,6/1kV  mét            831,197          914,317          689,893.51
1050927 CVV-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV  mét         1,026,597       1,129,257          852,075.51
1050928 CVV-3x185 (3x37/2.52) -0,6/1kV  mét         1,229,597       1,352,557       1,020,565.51
1050929 CVV-3x200 (3x37/2.6) -0,6/1kV  mét         1,310,597       1,441,657       1,087,795.51
1050930 CVV-3x240 (3x61/2.25) -0,6/1kV  mét         1,613,697       1,775,067       1,339,368.51
1050931 CVV-3x250 (3x61/2.3) -0,6/1kV  mét         1,683,797       1,852,177       1,397,551.51
1050932 CVV-3x300 (3x61/2.52) -0,6/1kV  mét         2,018,297       2,220,127       1,675,186.51
1050933 CVV-3x325 (3x61/2.6) -0,6/1kV  mét         2,146,897       2,361,587       1,781,924.51
1050934 CVV-3x400 (3x61/2.9) -0,6/1kV  mét         2,662,797       2,929,077       2,210,121.51
10510 Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV- TCVN 5935 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)                              -  
1051013 CVV-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV  mét            151,700          166,870          125,911.00
1051014 CVV-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV  mét            205,900          226,490          170,897.00
1051015 CVV-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV  mét            233,500          256,850          193,805.00
1051016 CVV-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV  mét            267,000          293,700          221,610.00
1051017 CVV-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV  mét            317,500          349,250          263,525.00
1051018 CVV-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV  mét            336,800          370,480          279,544.00
1051019 CVV-4x50 (4x19/1.8) -0,6/1kV  mét            438,700          482,570          364,121.00
1051020 CVV-4x60 (4x19/2) -0,6/1kV  mét            536,400          590,040          445,212.00
1051021 CVV-4x70 (4x19/2.14) -0,6/1kV  mét            611,600          672,760          507,628.00
1051022 CVV-4x80 (4x19/2.3) -0,6/1kV  mét            703,700          774,070          584,071.00
1051023 CVV-4x95 (4x19/2.52) -0,6/1kV  mét            842,800          927,080          699,524.00
1051024 CVV-4x100 (4x19/2.6) -0,6/1kV  mét            895,900          985,490          743,597.00
1051071 CVV-4x120 (4x37/2.03) -0,6/1kV  mét         1,067,500       1,174,250          886,025.00
1051026 CVV-4x125 (4x19/2.9) -0,6/1kV  mét         1,107,400       1,218,140          919,142.00
1051027 CVV-4x150 (4x37/2.3) -0,6/1kV  mét         1,367,400       1,504,140       1,134,942.00
1051028 CVV-4x185 (4x37/2.52) -0,6/1kV  mét         1,637,300       1,801,030       1,358,959.00
1051029 CVV-4x200 (4x37/2.6) -0,6/1kV  mét         1,742,900       1,917,190       1,446,607.00
1051030 CVV-4x240 (4x61/2.25) -0,6/1kV  mét         2,150,000       2,365,000       1,784,500.00
1051031 CVV-4x250 (4x61/2.3) -0,6/1kV  mét         2,244,400       2,468,840       1,862,852.00
1051032 CVV-4x300 (4x61/2.52) -0,6/1kV  mét         2,690,600       2,959,660       2,233,198.00
1051033 CVV-4x325 (4x61/2.6) -0,6/1kV  mét         2,860,800       3,146,880       2,374,464.00
1051034 CVV-4x400 (4x61/2.9) -0,6/1kV  mét         3,550,600       3,905,660       2,946,998.00

 

HABICO GROUP COMPANY

Công Ty Thành viên:

http://phanphoithietbidiennuoc.com/

 

 

2. Phân phối thiết bị camera, Báo Cháy, PCCC

Website: Lắp Đặt Camera

 Head Office:212/58 Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, HCM

 

VỚI 10 NĂM LÀ NHÀ PHÂN PHỐI HÀNG ĐẦU DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC CHÚNG TÔI XIN GỬI ĐẾN QUÝ ĐẠI LÝ, NHÀ THẦU XÂY DỰNG BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI VỚI MỨC CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI DÀNH CHO ĐẠI LÝ CẤP 1 VÀ CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG LỚN.

ĐỂ NHẬN ĐƯỢC BÁO GIÁ VÀ CHIẾT KHẤU TỐT NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG QUÝ VỊ VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CÔNG TY HABICO.

Báo Giá Dây Cáp Điện Cadivi


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET